STOWARZYSZENIE „RESOVIA ROBOTICS”

Stowarzyszenie „Resovia Robotics” powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców w celu pozyskiwania środków na działalność Szkolnego Klubu Robotyki „Resovia Robotics’ a w szczególności na finansowanie udziału drużyn robotyki w krajowych i zagranicznych turniejach.

Resovia Robotics
al. Prof. A. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów

Stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane dnia 27.10.2023 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Urzędu Miasta Rzeszowa – Nr rejestracji: 80

REGON: 526887510
NIP: 8133906235
Nr konta: 27 1240 4751 1111 0011 3186 0712 (Bank Pekao SA)

 Cele Stowarzyszenia:
1) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności, w szczególności w obszarze STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki).
2) Wspieranie codziennej edukacji dzieci i młodzieży oraz poszerzanie programu edukacyjnego o zagadnienia związane z robotyką, pracą w grupach, w szczególności w grupach międzynarodowych
3) Wspieranie oraz promocja wśród dzieci i młodzieży postaw związanych z wynalazczością i innowacyjnością
4) Wspieranie oraz promocja wśród dzieci i młodzieży postaw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym integracją europejską oraz rozwijaniem kontaktów i współpracą między społeczeństwami

Sposób realizacji celów stowarzyszenia:
1) Prowadzenie grupowych zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży
2) Uczestnictwo wybranych grup dzieci i młodzieży w międzynarodowych konkursach z zakresu robotyki oraz inżynierii, w tym w konkursach organizowanych za granicą
3) Współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie, w szczególności ze Szkołą Podstawową Nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą przy ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów, poprzez udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz współpracę z gronem pedagogicznym szkoły w prowadzeniu i realizacji zajęć oraz wyjazdów konkursowych.

Działalność Stowarzyszenia w dużym stopniu możliwa jest dzięki darowiznom od firm i prywatnych osób.

Drodzy Państwo,

Instruktorzy i Mentorzy Szkolnego Klubu Robotyki „Resovia Robotics”  zwracają się z prośbą  o wsparcie naszej pasji i działalności. Jesteśmy organizacją skupiającą młodych entuzjastów robotyki, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu regularnie uczestniczą w turniejach.

Każdy wyjazd na taki turniej to nie tylko wyzwanie techniczne, ale także znaczny koszt związany z transportem, zakupem materiałów i opłatami startowymi. Wierzymy, że Państwa wsparcie, zarówno finansowe, jak i materialne, pomoże nam kontynuować naszą edukacyjną misję i pozwoli młodym konstruktorom rozwijać swoje umiejętności.

Wasze wsparcie będzie inwestycją w przyszłość młodych talentów, którzy dzięki niemu będą mogli osiągnąć jeszcze więcej, reprezentując nasz Klub, miasto Rzeszów i kraj w międzynarodowych konkursach robotyki.

Z wyrazami szacunku,
mgr Mariusz Wróblewski i mgr Joanna Wilanowska-Rzemień
oraz uczniowie, członkowie Klubu Robotyki

Wsparcie prosimy wpłacać na konto Banku Pekao S.A.
Nr konta: 27 1240 4751 1111 0011 3186 0712 

DARCZYŃCY – czytaj…