DARCZYŃCY

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) Stowarzyszenie Zwykłe Resovia Robotics informuje, że w roku podatkowym 2023 otrzymało darowizny od osób fizycznych i osób prawnych na łączną sumę 5 950 PLN. Osoby prawne wsparły stowarzyszenie następującymi kwotami:
– Ziaja Rzeszów Sp. z o.o. Sp. k. – 2 000 PLN
– Softsystem Sp. z o.o. – 1 000 PLN
Darowizny zostały przeznaczone na realizację celów statutowych stowarzyszenia związanych ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), w szczególności na działania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.