ZAJECIA POKAZOWE Z ROBOTAMI VEX IQ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ RZESZOWSKICH

12 lutego 2020r. w Zespole Szkolno-przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie odbyły się zajęcia pokazowe i warsztaty z robotyki w ramach projektu „Wspomagania Szkół Gminy Miasta Rzeszów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów na rok szkolny 2019/2020”. Nauczyciele mieli okazję zobaczyć salę do zajęć z robotyki wyposażoną w specjalne stoły treningowe dla robotów oraz roboty VEX IQ. Nauczyciel informatyki i koordynator projektu „STEM through robotics” pan Mariusz Wróblewski przedstawił program Erasmus+ dzięki któremu pozyskano środki na zakup robotów oraz opowiedział o współpracy międzynarodowej ze szkołami
z Finlandii, Turcji i Słowenii dotyczącej wymiany dobrych praktyk w zakresie nauczania robotyki.
Nauczyciel informatyki pan Dawid Wojtaszek powiedział o zajęciach robotyki, które zostały wprowadzone w ramach zajęć kreatywno-rozwijających we wrześniu 2019 roku w klasach 5 i 6 w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz o pracy pozalekcyjnej z uczniami szczególnie zainteresowanymi programowaniem i robotyką.
Podczas warsztatów nauczyciele mieli za zadanie zbudować robota i zaprogramować go w środowisku Robot C. Naszym gościom pomagali nasi uczniowie z koła robotyki.